erasmusbrug

Responsive
gemeentegidsen

Geoptimaliseerde content
voor elke schermgrootte.

Nieuwste webrichtlijnen

Onze digitale gemeentegids is goedgekeurd volgens de nieuwste webrichtlijnen. Daar zijn we trots op!
Accessibility heeft onze digitale gemeentegids onderzocht op de toegankelijkheidseisen op het niveau Webrichtlijnen versie 2, niveau AA. De site voldoet tevens aan Niveau A en AA van WCAG2.0 van W3.

certificaat-versie2-drempelvrij-website

Overname

FMR Producties uit Breezand heeft op 19 mei 2015 de activa van Lokaal Totaal BV/De Kleine Media (LT-DKM) overgenomen, waaronder de inventaris en alle publicatierechten, contracten en lopende verplichtingen met de gemeenten.
De sites www.fmrproducties.nl en www.lokaaltotaal.nl zullen voorlopig naast elkaar blijven bestaan.
Voor vragen over deze overname kunt u contact opnemen met FMR Producties via telefoonnummer 0223 66 1425 of stuur een e-mail naar info@fmrproducties.nl.

Acquisitiefraude

In diverse gemeenten zijn bedrijven actief die zich onterecht voordoen als uitgever of incassobureau voor FMR Producties / LokaalTotaal / De Kleine Media. Twijfelt u over een factuur of incassomelding? Informeer bij het steunpunt acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl

Duurzaamheid

Bij de productie van drukwerk wordt energie gebruikt en vindt, net als bij welhaast iedere andere productievorm, CO2-uitstoot plaats. Verantwoord omgaan met energie begint met het zoveel mogelijk beperken van het energiegebruik… Lees verder

Gemeentegids in aangepaste leesvorm

Logo CBB - kleur

De gemeentegids is toegankelijk voor mensen met een leesbeperking, zoals mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn, of voor mensen die fysiek geen boek kunnen vasthouden. Wij doen dit in samenwerking met de CBB uit Ermelo, De CBB zet de gemeentegids om in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@lokaaltotaal.nl of bel naar 0223 66 1425.

10-sterren-home

RECENTE TWEETS

LOKAAL NIEUWS

Lokaal Nieuws LokaalTotaal FMR Producties

Gids Schagen komt uit Breezand


SCHAGEN - De samenwerkende ouderenbonden in Schagen (LSBO-S) vinden het niet te accepteren dat de gemeentegids voor Schagen voor een groot aantal inwoners niet meer te raadplegen is, nu de gemeente deze vanaf 2017 alleen nog digitaal beschikbaar stelt.

Door Harry de Jong - 1-10-2016, 8:50 (Update 1-10-2016, 8:50) Burgemeester en wethouders zeggen dat hier al een oplossing voor is: FMR Producties uit Breezand neemt de papieren uitgave van de gids over. Dit bedrijf is marktleider op het gebied van gemeentegidsen in Nederland.

FMR verzorgde al de adresbestanden zoals die in de gids onder de vlag van de gemeente zelf was opgenomen. ,,De overheid doet steeds meer digitaal. Zo ook de lagere overheden. Dat met name ouderen het jammer zouden vinden als de gemeentegids verdwijnt, begrijpen we. Gelukkig is er met de uitgave van FMR een oplossing’’, zegt gemeentewoordvoerster Natasja Verhoeve. FMR zal voor zijn uitgave gebruik maken van gegevens zoals die op de website van de gemeente zijn te vinden.

De LSBO-S gaf in een brief aan het college over het verdwijnen van de gids aan dat nog steeds veel mensen niet zijn aangesloten op internet. Cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geven dit aan.

75-plussers

Vooral bij de 75-plussers zijn er nog altijd veel mensen die internet niet gebruiken. In 2015 ging dat landelijk om 50 procent van de 75-plussers, rapporteert het CBS . ,,In de gemeente Schagen zal het beeld niet anders zijn’’, schrijft de ouderenbond aan B en W. De LSBO-S verwijst ook naar de Nationale Ombudsman. Die stelde onlangs dat overheden rekening moeten blijven houden met mensen die niet vaardig zijn als het om digitale zaken gaat. Papieren, documenten en andere informatiedragers zouden vanuit de overheid beschikbaar moeten blijven voor deze mensen.

Bron: Noordhollands Dagblad