Onderbanken tevreden

De gemeente Onderbanken is tevreden dat minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA)) een door haar voorgangster genomen dwangmaatregel tegen de gemeente vrijdag definitief heeft ingetrokken.