Raad Beverwijk: Geen onderzoek flop Heliomare

De Beverwijkse gemeenteraad vraagt niet aan de rekenkamercommissie om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond het mislukte project Kind- en Jeugdcentrum Heliomare. Een motie hiertoe van D66 werd door drie van de vier coalitiepartijen geïnterpreteerd als een ’motie van wantrouwen’ tegen het college. Dat schrijft Dagblad Kennemerland morgen.

Rechter scheidsrechter bij scheiding in Bergen

Moeilijk zo’n echtscheiding. Vooral als de (v)echtgenoten hoogbejaard zijn. De man is tachtigplus, de vrouw zeventigplus. En allebei hebben ze ongemakken. En thuiszorg. Ze hadden 21 jaar samengewoond voordat ze in 2007 besloten in gemeenschap van goederen te trouwen. En nu is de scheiding onafwendbaar. Belangrijkste vraag: hoe moet dat nou met Scotty de hond?