Op de tafel, of op tafel?

Zowel ‘Het eten staat op tafel’ als ‘Het eten staat op de tafel’ is correct. Met het wel, of niet toevoegen van het lidwoord de kan een klein betekenisverschil worden uitgedrukt

Almere vermomt reclamefolder Floriade als huis-aan-huisblad

De gemeente Almere heeft een reclameblaadje voor de plaatselijk omstreden tuinbouwexpo Floriade vermomd als ‘special’ van huis-aan-huis-krant Almere Deze Week. Op de website van de echte krant probeert Almere Deze week de ‘fout’ te herstellen: “Floriadekrant NIET van Almere DEZE WEEK”, kopt de krant. Almere Deze Week schrijft onaangenaam verrast…