Investeren in de Beuningse samenleving: Begroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, biedt de gemeenteraad een ambitieuze en sluitende begroting voor 2023 aan. De plannen en ambities voor de gemeente zijn groot.De belangrijkste onderwerpen zijn: woningbouw, het betaalbaar houden van de zorg en de leefbaarheid van de kernen.Verder wordt er onderzoek …

Begroting 2023: Investeren in de Beuningse samenleving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, biedt de gemeenteraad een ambitieuze en sluitende begroting voor 2023 aan. De plannen en ambities voor de gemeente zijn groot.De belangrijkste onderwerpen zijn: woningbouw, het betaalbaar houden van de zorg en de leefbaarheid van de kernen.Verder wordt er onderzoek …