ABZ Diervoeding bestrijdt gebruik dependance door statushouders

Er is een juridisch steekspel ontstaan over de tijdelijke huisvesting (5 jaar) in de dependance van het gemeentehuis.Het draait allemaal om een omgevingsvergunning, die daarvoor nodig was.Advokatenkantoor AKD vraagt, namens ABZ Diervoeding, de rechter het besluit van B&W (om deze omgevingsvergunning te verlenen) te schorsen. Volgens AKD …