Actiegroep doopt Vijfheerenlanden om tot Niemansland – Reformatorisch Dagblad

Vijftig komborden van Vijfheerenlanden droegen opeens de naam ”Niemansland, gemeente Hogeheerenlanden”. Een initiatief van een actiegroep die er eerder op wees dat de herindeling niet gedragen werd door inwoners, maar van ‘hogerhand’ kwam.