Afgeschreven afvalcontainers worden niet meer weggegooid, maar opgeknapt en teruggeplaatst – AD

Ondergrondse afvalcontainers worden in Capelle na vijftien jaar vervangen. Ook al waren alleen onderdelen kapot. De gemeente gaat de stalen bakken voortaan schoonmaken, opknappen en terugplaatsen, want dat is duurzamer en goedkoper.