Afspraken over nieuwbouw, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen in Westerkwartier vastgelegd met … – InfoLeek

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier heeft, samen met de schoolbesturen, een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2027 gemaakt. Hierin staan de afspraken tussen de schoolbesturen en de gemeente over nieuwbouw, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen. Er komen ook aanverwante zaken aan de orde: verkeersveilige schoolomgeving, openbare schoolterreinen, maatschappelijke functies van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs, vandalismeschade en de …