Belastingverordeningen naar gemeenteraad

HET HOGELAND – Het college legt de belastingverordeningen voor 2020 op 12 december voor aan de gemeenteraad. De verordeningen verankeren de belastingvoorstellen die het college aan de raad aanbood in het kader van de begroting 2020. Die werd op 13 november jongstleden vastgesteld.Er zijn wat afwijkingen ten opzichte van de voorstellen die toen zijn …