Besluitenlijst Week 17 2018

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 17 van 2018 een besluit heeft genomen.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar …