Boeren belegerden de edelen van Haarlem in hun torens

In 1272 waren de Kennemerboeren in opstand gekomen tegen de regeling van schot, de grondbelasting. Vooral de adel, die vrijstelling had van schot, moest het ontgelden. Uiteindelijk keerden de boeren zich tegen de edelen van Kennemerland, die in Haarlem een goed heenkomen hadden gezocht.