Bouw van wasboxen Hamburgerweg Ermelo in strijd met bestemmingsplan, bouw appartementen op de kleine kavel … – Ermelo Weekblad

[ERMELO] De gemeente Ermelo wil geen medewerking verlenen aan de bouw van drie wasboxen, vijf bedrijfsunits en een woongebouw aan de Hamburgerweg 93a en Bothastraat 28-32 in Ermelo. Op het perceel bevindt zich een tankstation met bijbehorende shop. De gewenste uitbreiding is in strijd met het geldende bestemmingsplan.