Burgemeestersbenoeming Nawijn Hollands Kroon officieel

Jaap Nawijn is door de Koningin benoemd tot burgemeester van Hollands Kroon, per 1 september. Dat gebeurde op aanbeveling van de gemeenteraad en op voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.