Zij gingen Jorrit Nuijens voor: vijf saillante uitglijders

Het geruchtmakende vertrek van de Diemense wethouder Jorrit Nuijens (39) na vermoedelijk bezit van harddrugs en verzet tegen zijn arrestatie, roept herinneringen op aan andere gevallen bestuurders. Een overzicht van de meest saillante integriteitszaken uit de regio Amsterdam.