Bijeenkomst voor tuinprofessionals

Door de verandering van het klimaat neemt de kans op wateroverlast, droogte en hitte toe. Dat vraagt om een andere benadering van het inrichten van tuinen, bedrijventerreinen en andere buitenruimten. De avond wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Waterschap Vallei & Veluwe en …

Gelderse jongeren minder in thuiszorg

De gemiddelde leeftijd van een thuiszorgmedewerker is in 10 jaar tijd gestegen van 43 naar 45 jaar oud. Deze stijging draagt sterk bij aan de toenemende druk op de arbeidsmarkt in de thuiszorg. Dit en meer blijkt uit een analyse door thuiszorgorganisatie Zuster Jansen.Gelderse en Brabantse medewerkers het oudstVooral in Gelderland zijn …