Kamervragen over ‘verbod’ op scootmobielen in zorgvervoer – TaxiPro.nl

Het coronaprotocol voor veilig zorgvervoer schrijft voor dat er geen mensen met scootmobiel vervoerd kunnen worden. Hiermee wordt een te groot aantal contactmomenten voorkomen. Kamerleden van 50PLUS hebben hier vragen over gesteld aan de ministers van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat. Het voorschrift dat scootmobielen voorlopig niet welkom zijn aan boord van taxibusjes, is één […]

Gemeente Ede treft regeling voor zorgaanbieders – Ede Stad

[EDE] Het beleid van de overheid is erop gericht ,,om alle zorgaanbieders in de lucht te houden." En in Ede heeft het college een regeling getroffen voor een financiële compensatie. ,,De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen vanuit het Rijk om verdere verspreiding te voorkomen heeft voor zorgaanbieders grote gevolg met betrekking tot de financiële continuïteit. Daartoe zijn regelingen Wmo en Jeugdhulp opgesteld. De regeling Jeugdhulp heeft het college goedgekeurd en er is ook een regeling financiële compensatie Wmo", aldus wethouder Lex Hoefsloot.