Landelijke naturalisatiedag: 15 december

Dit jaar valt de Landelijke Naturalisatie dag op zaterdag. Daarom schuiven de feestelijkheden door naar maandag 17 december.Op Koninkrijksdag, zaterdag 15 december, is de Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag zetten veel gemeentes de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, in het zonnetje. Dit jaar valt de Landelijke Naturalisatie …

Hoorzitting OCBB: maandag 17 december

Op maandag 17 december om 18.30 uur vindt er een hoorzitting OCBB plaats. De hoorzitting is openbaar.Op maandag 17 december om 18.30 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. De volgende bezwaarschriften worden die avond behandeld:18.30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen …