Nieuwe natuur voor Bladel bij A67 | Kempen – Eindhovens Dagblad

BLADEL – Bladel heeft plannen voor het aanleggen van nieuwe natuur in het gebied Kroonvensche Heide, nabij de A67. Die uitbreiding in Bladel-Zuid dient deels als compensatie voor het aanleggen van windpark De Pals. Er is zestig hectare grond nodig om de plannen te verwezenlijken. 

Afvalinzameling

Ook tijdens de coronacrisis doet Baetsen zijn uiterste best om het afval op te halen. Helaas lukt dat niet altijd rond het tijdstip dat u misschien gewend bent. Neem echter pas contact op met Baetsen als uw afval aan het einde van de inzameldag (rond 17.00 uur) nog niet is opgehaald….

Nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft woensdag 1 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin is onder andere bepaald dat de eerder genomen maatregelen gelden tot en met 28 april en zijn extra maatregelen getroffen op het gebied van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en recreatief nachtverblijf.Bron: Gemeente

Gemeente biedt praktische ondersteuning aan ouderen

Het coronavirus heeft voor alle inwoners van de gemeente Bladel veel invloed op hun dagelijks leven. Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren zoals boodschappen doen, naar het gemeenschapshuis gaan of thuis bezoek ontvangen zijn dat niet meer of kunnen nog maar beperkt. Voor ouderen zijn de maatregelen nog ingrijpender waardoor zijBron: …

Statement van de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s

Beste Brabanders, Vanavond heeft Minister-president Rutte wederom een persconferentie gehouden. Velen van u zullen zijn boodschap gehoord hebben: de bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Belangrijk daarbij is het devies om tijdens het komende Paasweekend en de meivakantie niet met grote groepen mensen door het land teBron: Gemeente

Huidige maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus

De essentie van de aanpak in Nederland is: het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensive care afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende capaciteit isBron: …