Subsidie schoolzwemmen oud-Eemsmond wordt beëindigd – Eemskrant

Het Hogeland – Het college van burgemeester en wethouders in Het Hogeland wil de subsidiëring van schoolzwemmen in de oude gemeente Eemsmond stopzetten. Het collegebesluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die kan daar binnen tien bedenkingen tegen inbrengen. Als de raad dat niet doet dan vervalt de subsidie voor de scholen met ingang van het […]