100 miljoen erbij om droogte in Achterhoek te bestrijden

DOETINCHEM – Er komt 100 miljoen euro extra beschikbaar om de droogte in vooral Oost-Nederland te bestrijden. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van natuur, het omzetten van naald- naar loofbossen en het dempen of afsluiten van sloten en greppels.