gmb-2024-269941 : Drechterland – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Hemweg 8, 1608HL Wijdenes Op 17 juni 2024 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van het agrarisch bedrijf De Rond op de locatie Hemweg 8, te Wijdenes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000859. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): • afwijken van regels in het Omgevingsplan   Procedure Nadat […]

gmb-2024-269941 : Drechterland – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Hemweg 8, 1608HL Wijdenes Op 17 juni 2024 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van het agrarisch bedrijf De Rond op de locatie Hemweg 8, te Wijdenes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000859. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): • afwijken van regels in het Omgevingsplan   Procedure Nadat […]

Gluren bij Duurzame Buren in regio Westfriesland

REGIO – Zijn zonnepanelen op mijn huis nog wel rendabel? Waar moet ik beginnen bij het isoleren van mijn woning? Welke warmtepomp past het best bij mijn woonsituatie? En hoe bespaar ik slim energie? In Gluren bij Duurzame Buren – een initiatief van de zeven Westfriese gemeenten – krijg je met filmpjes een kijkje in huis bij mensen die tegen dezelfde vragen aanlopen. Zij kijken hoe ze hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst.

Fietslessen voor nieuwkomers: vrijwilligers gezocht

ENKHUIZEN – Na de zomervakantie start Team Sportservice in samenwerking met Welwonen een bijzonder project: fietslessen voor nieuwkomers en statushouders. Deze lessen bieden niet alleen de kans om veilig te leren fietsen, maar helpen ook bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

Gluren bij Duurzame Buren in regio Westfriesland | Al het nieuws uit Drechterland – Rodi.nl

REGIO – Zijn zonnepanelen op mijn huis nog wel rendabel? Waar moet ik beginnen bij het isoleren van mijn woning? Welke warmtepomp past het best bij mijn woonsituatie? En hoe bespaar ik slim energie? In Gluren bij Duurzame Buren – een initiatief van de zeven Westfriese gemeenten – krijg je met filmpjes een kijkje in huis bij mensen die tegen dezelfde vragen aanlopen. Zij kijken hoe ze hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst.

gmb-2024-266810 : Drechterland – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Voornemen tot verkoop van bouwrijpe grond op bedrijventerrein Zuiderkogge 4B te Hem   De gemeente Drechterland is voornemens bouwrijpe grond te Hem te verkopen aan Liander N.V. Het betreft bouwrijpe grond, Kavel 2 op bedrijventerrein Zuiderkogge 4B te Hem ter grootte van 3.666 m2, kadastraal bekend VHZ03, sectie G, nummers 5275. De gemeente Drechterland is […]

gmb-2024-267562 : Drechterland – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Kennisgeving melding, Streekweg 282, 1616AR Hoogkarspel Op 3 juni 2024 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor het gedeeltelijk slopen van de woning op de locatie Streekweg 282 te Hoogkarspel. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer Z2024-00000768. De melding betreft: • sloopwerkzaamheden aan bouwwerken   Procedure De activiteiten uit de melding […]