Verplaatsing Landmark markeert begin werkzaamheden Ginkelse heide – EdeStad.nl Nieuws uit de regio Ede – Ede Stad

[EDE] Op een licht besneeuwde Ginkelse heide is het Airborne monument, ook wel de Landmark genoemd, verplaatst naar het herdenkingsplein bij de Schaapskooi. Het markeerde tegelijk het begin van de werkzaamheden op het gebiedsplan De Ginkel. Die werkzaamheden moeten zorgen voor natuurbehoud en herstel alsmede een aanzet tot een goede opvang van het groeiende aantal bezoekers.