Twaalf Nederlandse gemeenten en Stadt Münster op weg naar een grensoverschrijdend netwerk voor afvalverwerking

De twaalf gemeenten zijn allen aandeelhouder van het afvalverwerkingsbedrijf Twence. Met de ondertekening wordt een belangrijke tussenstap gezet in de richting van het beoogde aandeelhouderschap van Stadt Münster in Twence.In het voorjaar van 2017 hebben vrijwel alle aandeelhouders van Twence ingestemd met toetreding van Stadt Münster als aandeelhouder. …

Intensieve samenwerking moet drugsoverlast verminderen

Een groot aantal organisaties slaat de handen ineen om de overlast als gevolg van de handel en het gebruik van drugs in Eschmarke, Glanerbrug en Gronau  terug te dringen. Het accent ligt op en rond de stations, maar ook andere locaties worden meegenomen.In de laatste weken van 2018 zijn de …

Convenant PhotonDelta getekend: €236 miljoen voor fotonica in Nederland

Het rijk, een aantal provincies en regio’s, bedrijven en kennisinstellingen investeren samen 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica. Onder de vlag van PhotonDelta ondertekenen alle partners, waaronder de provincie Overijssel, Oost NL en de Universiteit Twente, daartoe een gezamenlijk convenant. Met de brede …

UT-onderzoekers verhogen effectiviteit van dampcondensatie met electrowetting

Onderzoekers van de vakgroep Physics of Complex Fluids van het MESA+ instituut van de Universiteit Twente zijn er in geslaagd de effectiviteit van dampcondensatie met behulp van zwaartekracht-gedreven electrowetting te vergroten. “We zijn er inmiddels in geslaagd condensatie met vijftig procent te verhogen. En we zien kansen voor nog verdere …