Nieuwe organisatie Campus en Huisvesting

Er komt een nieuwe organisatie Campus en Huisvesting, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten en diensten op campus van de UT. Dit omdat er bestuurlijk behoefte is aan duidelijkere sturing en invulling van de activiteiten op de campus.
De Universiteitsraad ging eind vorig jaar akkoord met het CvB-voorstel om de …

Omstreden Twents zorgbureau wil werk voortzetten

Zorgburo Maatwerk wil gewoon hulp blijven verlenen aan zo’n 100 sociale en psychisch zwakke cliënten. Dat was de inzet van een kort geding, donderdag, tegen de veertien Twentse gemeenten. Die hebben het contract met Maatwerk per 1 februari opgezegd.