Meer opleidingsaanbod voor promovendi

De meest populaire cursussen voor promovendi zitten te snel vol, het is niet altijd duidelijk welke beschikbaar zijn en het ontbreekt aan structuur. ‘Daarom gaan we het aanbod duidelijker organiseren, meer instroommomenten maken en werken met een jaarkalender’, zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.
Het CvB …

Twents meldpunt loverboys een succes

Het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente is een succes. In korte tijd kreeg het meldpunt 38 meldingen binnen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Vier van hen zijn inmiddels ondergebracht op een veilige plek. Het meldpunt is drie maanden geleden begonnen. De gemeente Enschede werkt samen met wijkteams, politie en zorgverleners om slachtoffers…