Dag van de Ondernemer in gemeente Gennep – MaasduinenCentraal de regio … dat zijn wij – Maasduinen Centraal

Gennep | Op vrijdag 18 november was de Dag van de Ondernemer en met een filmpje wilde de gemeente haar ondernemers in het zonnetje zetten. De gemeente heeft een grote diversiteit aan bedrijven, zowel in het centrum van Gennep en in de kernen als op de bedrijventerreinen en in het buitengebied. “Het is geen makkelijke tijd voor ondernemers en we zijn trots op de veerkracht en het doorzettingsvermogen dat wordt getoond.”

Volop nagedacht over toekomst gemeente Gennep – MaasduinenCentraal de regio … dat zijn wij – Maasduinen Centraal

Gennep | Heeft u uw mening al laten horen? Hoe ziet gemeente Gennep eruit in 2040? Daarover wordt volop nagedacht door inwoners en ondernemers uit de gemeente. Samen maken ze een toekomstvisie, die de gemeente richting geeft en in staat stelt om focus aan te brengen. Met een lange termijnvisie kunnen de juiste keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, werken en recreëren.