Schrijfster Annette van der Plas op bezoek bij basisschool Mariëngaarde Gorinchem – DeStadGorinchem.nl

[GORINCHEM] Ter ere van de kinderboekenweek bracht schrijfster en recensent Annette van der Plas uit Vuren donderdag een bezoek aan drie klassen van basisschool Mariëngaarde in Gorinchem. Ze was uitgenodigd om over haar werk te vertellen en te laten zien hoe je schrijver kunt worden. Het bezoek is onderdeel van “Tussen Kunst en Streets”, een project waarin kunst en cultuur centraal staat binnen de school en waar de Gorcumse kunstenaar Georgios Lazakis bij betrokken is.

Vakantieschool op Daltonschool De Poorter in Gorinchem – DeStadGorinchem.nl

[GORINCHEM] Op Daltonschool De Poorter is deze herfstvakantie een proef gestart met leerzame en leuke lesdagen, waarbij de leerlingen stempels kunnen scoren voor in hun paspoort van De Poorter UniVERsity. Hierbij worden vakken als (begrijpend) lezen en rekenen gecombineerd met zaakvakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek om zo tot een betekenisvolle context te komen. Als thema’s voor deze dagen valt te denken aan onderwerpen als kunst, voeding, planeten, natuur, etc. Op elke dag staat een ander onderwerp centraal en worden de leerlingen geprikkeld tot leren en ondergedompeld in een onderdeel binnen dat thema. Dit alles gebeurt in een ontspannen en leerbevorderende sfeer, waarbij oog is voor elk kind apart en ook samenwerking heel belangrijk is. 

Speelgoedbank Gorinchem ontvangt Hannie Hania Stimuleringsprijs | destadgorinchem – DeStadGorinchem.nl

[GORINCHEM] Deze periode gaat de ‘Hannie Hania Stimuleringsprijs’ naar de Speelgoedbank Gorinchem, een organisatie die zich onder meer inzet voor kinderen die onder de armoedegrens leven. Met deze donatie zorgt de Speelgoedbank ervoor dat deze kinderen in de decembermaand ook een cadeautje in hun schoen of onder de boom hebben. Lees meer over de Speelgoedbank op www.speelgoedbankgorinchem.nl.