Verkenning voor aardgasvrij Rijsenhout

De gemeente Haarlemmermeer verkent in 2020 samen met inwoners en ondernemers van Rijsenhout of en hoe een deel van Rijsenhout aardgasvrij kan worden gemaakt. Voor het aardgasvrij maken van woonwijken ontwikkelde het Rijk het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een subsidiemogelijkheid waarbij gemeenten een wijk …

Natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

Natuurvriendelijke oevers leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren stelt Rijnland een financiële bijdrage ter beschikking. Iedereen die binnen het beheergebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2020 subsidie aanvragen.(…