Problemen met Citrix

Donderdagavond 16 januari hebben wij een kwetsbaarheid geconstateerd in ons netwerk. Wij hebben daarna direct maatregelen genomen en de systemen afgesloten om te onderzoeken wat er aan de hand is. Dit heeft te maken met onze Citrix-server.Bron: Gemeente Halderberge

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 7 januari 2020 voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vaartweg 34, Oudenbosch het wijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’ NL.IMRO.1655.BPW6028-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.Bron: Gemeente Halderberge

Startbijeenkomst Cultuurmaand

Op 11 september start de jaarlijkse Cultuurmaand met de Open Monumentendag. Om Halderberge tijdens de Cultuurmaand en de Open Monumentendag goed op de kaart te zetten, hebben we uw hulp nodig. Op dinsdag11 februari aanstaande organiseren we daarom vanaf 19.30 uur een culturele netwerkbijeenkomst in het gemeentehuis (inloop vanaf 19.00Bron: Gemeente Halderberge

Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat overeenkomstig artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht, de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2019 de Lijst met Categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen hoeft af teBron: Gemeente Halderberge