Besluitenlijst gemeenteraad 8 november 2018

De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 de volgende besluiten genomen, met eventueel hierbij vermeld de aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoek aan het college):Bron: Gemeente Halderberge

Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat ong. naast 28 te Oud Gastel’

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken (tot en met 23 januari 2019) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat ong. naast 28 te Oud Gastel’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6016-B001 ter inzage ligt.Bron: Gemeente Halderberge

Opening watertappunt Stampersgat

Op maandag 10 december openden wethouder Hans Wierikx, William Vermunt van de Samenstichting Stampersgat en Renate Rijken van Brabant Water een watertappunt in Stampersgat aan de Havenstraat. Het initiatief om op deze locatie een watertappunt te plaatsen kwam van de Samenstichting Stampersgat. Een idee waar de gemeente Halderberge en Brabant Water …

Tijdelijk parkeren op Markt Oud Gastel in december

De hele maand december (behalve op donderdagen) wordt de Markt in Oud Gastel opengesteld om te parkeren. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van ondernemers (en bezoekers) om in deze drukke maand extra parkeergelegenheid te realiseren.Bron: Gemeente Halderberge