Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 26 in Bosschenhoofd’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 5 februari 2019 voor het vergroten van het aantal m2 bijbehorende bouwwerken bij een woonbestemming het wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 26 in Bosschenhoofd’ NL.IMRO.1655.BPW6013-C001 gewijzigd heeft vastgesteld. De aangebrachte wijziging heeft …