Nieuwe regeling welzijnssubsidies zorgt voor meer gemak bij het aanvragen

De gemeente Halderberge gaat vanaf het subsidiejaar 2021 werken met nieuwe subsidieregelingen en een nieuwe subsidieverordening. Het doel van deze nieuwe regelingen is dat de subsidies beter aansluiten op de doelen die de gemeente gesteld heeft in het beleidsplan sociaal domein ‘De kracht van samen’. Het aanvragen van een subsidieBron: Gemeente …

Telefooncirkel in Halderberge

In de gemeente Halderberge wordt, in samenwerking met de ouderverenigingen en het Rode Kruis, gesproken over het opzetten van een telefooncirkel. Het doel is om mensen die minder zelfredzaam zijn, maar zelfstandig thuis wonen en weinig sociale contacten hebben regelmatig contact te laten onderhouden met een deelnemer aan de telefooncirkel….