13e nieuwsbrief Doorgaande Route Oudenbosch

Op woensdagavond 4 juli organiseerden we de eerste evaluatiebijeenkomst over de doorgaande route Oudenbosch. We deden dit samen met mensen van SOAB. De mensen van SOAB hebben in binnen- en buitenland voor meerdere gemeenten en instanties dergelijke processen begeleid en zijn zeer ervaren op dit gebied. Onder hun leiding zijn positieve …

Projectboek 2 TenneT hoogspanningsverbinding 380kV

Landelijk netbeheerder TenneT ontwikkelt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), eerstverantwoordelijke voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing,een 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg.Bron: Gemeente Halderberge

Meldingen openbare ruimte vanwege droogte

Wij ontvangen op dit moment veel meldingen van inwoners over stoeptegels die plotseling omhoog steken, klinkers die los komen te liggen e.d. Dit heeft te maken met de extreme droogte en warmte.Bron: Gemeente Halderberge