Kraanwaterdag op basisschool Otterkolken

HEEMSKERK – Woensdag 23 september 2020 organiseerden de Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk de Nationale Kraanwaterdag. Ook op de Heemskerker basisschool Otterkolken stond deze dag in het teken van de gezonde dorstlesser.

BAVO-onderscheidingen voor kosters Cees Neeft en Jaap Wijte

HEEMSKERK – Op zondag 27 september 2020 wapperden bij de H. Laurentiuskerk alle vlaggen. Dat doet de Heemskerkse parochie H.Laurentius-H.Maria graag als er iets bijzonders te vieren valt en dat was die morgen zeker het geval. In aanwezigheid van familie, het kostersteam van de Laurentiuskerk en de aanwezige kerkgangers heeft Pastoor Kaleab Masresha namens de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, samen met hoofdkoster Wout de Reus tijdens de mis aan de heren Cees Neeft en Jaap Wijte het Ereteken van Sint Bavo uitgereikt.

Coronaproof activiteiten voor senioren in Cultuurhuis Heemskerk

Een half jaar nadat de activiteiten voor senioren in het Cultuurhuis abrupt stil kwamen te liggen door de coronacrisis , zijn er in september twee activiteiten opnieuw opgestart en wel geheel coronaproof en dus veilig.Iedere dinsdag ochtend komt een groepje senioren bij elkaar om samen koffie te drinken en te …

Bijna 900 reacties op enquête verkeersveiligheid Heemskerk

HEEMSKERK – De enquête verkeersveiligheid in Heemskerk is afgesloten. In totaal werd de enquête 891 ingevuld. Deelnemers hebben 885 maal een verkeersonveilige plek in Heemskerk aangegeven.Veel van die plekken liggen in het centrumgebied. Daarnaast werden ook veel kruisingen aangevinkt. 72% van de invullers geeft de verkeersveiligheid in Heemskerk een voldoende of …

Meerjarenbegroting draait om financieel gezond houden Heemskerk

HEEMSKERK – College stelt verhoging van de OZB opnieuw voor aan de raadHet college zet in op het financieel gezond houden van Heemskerk. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 laat het college zien dat het op het goede spoor zit met een  meerjarig structureel sluitende begroting.Tegelijkertijd heeft het coronavirus …

891 Reacties op enquête verkeersveiligheid Heemskerk

HEEMSKERK – De enquête verkeersveiligheid in Heemskerk is gesloten. In totaal werd de enquête 891 ingevuld. Deelnemers hebben 885 maal een verkeersonveilige plek in Heemskerk aangegeven. Veel van die plekken liggen in het centrumgebied. Daarnaast werden ook veel kruisingen aangevinkt. 72% van de invullers geeft de verkeersveiligheid in Heemskerk een voldoende of hoger. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe dit percentage nog verder verhoogd kan worden