Bewaarmagazine voor Heemskerkse amateurkunst

HEEMSKERK – Dit jaar kan de jaarlijkse cultuurmarkt in Heemskerk niet doorgaan in verband met de huidige coronamaatregelen. In plaats daarvan heeft Cultuurhuis Heemskerk bedacht om een mooi bewaarmagazine te maken waarin de Heemskerkse amateurkunst in beeld wordt gebracht. Toch een podium, alleen dit keer in de vorm van een magazine.

Mark en Annabel presenteren Heemskerk Puur Cultuur

HEEMSKERK – Heemskerk Puur Cultuur is een nieuwe talkshow over cultuur in Heemskerk gepresenteerd door RTV Heemskerk en Cultuurhuis Heemskerk. In de studio ontvangen Annabel Aardenburg en Mark van der Jagt gasten uit de Heemskerkse culturele sector, praten zij over kunst en cultuur in het dorp en luisteren ze naar muziek van de toppers en talenten uit Heemskerk. Woensdag 21 april was de eerste uitzending te zien op RTV Heemskerk.

Column wethouder Gaatze de Vries: Is Heemskerk het nieuwe Bloemendaal?

Dit is een opmerking die ik de laatste tijd vaak hoor nu in een korte tijd diverse woningen en wooncomplexen in Heemskerk worden opgeleverd. En dat begrijp ik wel. Het zijn immers woningen in het duurdere segment. Ik zal u proberen uit te leggen hoe dat komt. Toen ik in juni 2018 aantrad als wethouder waren diverse projecten door het vorige college in gang gezet. Zoals bijvoorbeeld de Simon van Haerlemstraat en het terrein van het voormalige gemeentehuis. In die tijd werden er nog GEEN afspraken gemaakt over wat woningen zouden mogen kosten en wat voor type woningen er gebouwd moesten worden. Niet in de huur en niet in de koop. Het was de markt die dit bepaalde. Een uitzondering hierop was de bouw of renovatie van woningen onder de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld Woonopmaat. De prijzen van de woningen en appartementen die nu worden opgeleverd zijn dus door de markt bepaald. In deze tijd van woningnood is dat een onwenselijke situatie. Vandaar dat het huidige college in de Woonvisie van april 2020 hierover afspraken heeft gemaakt. Nieuw te realiseren projecten bestaan voortaan voor circa 55% uit sociale koop en/of huur. En dat zijn er nogal wat: De Velst, Stationsgebied, Eikenhof 2, Boven de Baandert (verkenning naar mogelijke woningbouw) en het Odin-terrein (wordt nog onderzocht). Al deze locaties worden onderzocht en dienen te voldoen aan de criteria van de Woonvisie. Ook de plannen van St. Agnes en van private ontwikkelaars, waaronder de initiatiefnemers van de locatie Starweg/Waterakkers, moeten hieraan voldoen. Bovendien verwachten we dat niet iedereen uit de flats aan de Debora Bakelaan terugkeert naar de nieuwe woontorens, omdat ze bijvoorbeeld tevreden zijn over de huidige huisvesting. Dat betekent dat er in 2022, wanneer de woontorens worden opgeleverd, sociale huurwoningen beschikbaar komen voor inwoners die nu nog op de wachtlijst staan. Al met al goede vooruitzichten naar meer sociale huur- en koopwoningen in de toekomst. Wij doen er als college alles aan om dit te realiseren en Heemskerk niet het nieuwe Bloemendaal te laten zijn.

Boek Heemskerkse schrijfster Maria Genova: Over de gevolgen van seksueel misbruik

HEEMSKERK – Acht jaar geleden tekende de Heemskerkse schrijfster Maria Genova het schrijnende levensverhaal van Angel van der Vecht op. Angel werd jarenlang misbruikt en mishandeld door zowel haar vader als haar moeder. Jeugdzorg faalde keer op keer en stuurde haar steeds terug. Het boek ‘Het Duivelskind’ leidde tot duizenden reacties en werd zowel in Nederland als in België een bestseller.

Gemeente Heemskerk gaat sturen op meer betaalbare woningen

Zelfbewoningsplicht van 3 jaar voor nieuwbouwwoningen; afspraken over sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen in nieuwe bestemmingsplannenHEEMSKERK – De woningmarkt staat onder druk, dat geldt zeker voor onze regio. Voor veel inwoners en vooral voor starters is het enorm lastig om een betaalbare woning te vinden. Er is zowel behoefte aan …

College positief over bouw 48 appartementen Water acker 2

HEEMSKERK – Het college heeft positief gereageerd op het bestemmingsplan Water acker 2. Daarmee komt de bouw van 48 appartementen op het nu braakliggende perceel tussen de Starweg en de Ruyn acker een stapje dichterbij.Het bouwplan omvat zowel appartementen in de vrije sector als appartementen in het segment sociale huur/betaalbare koop. …

CoronaMelder-app nuttig voor buitensporters

REGIO – Vóór corona sportte ruim 70% van de Nederlanders minimaal één keer per week. Tijdens de lockdown in januari deed slechts 49% van de Nederlanders één keer per week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van NOC*NSF. Nu volwassenen weer met vier personen buiten mogen sporten, wordt verwacht dat Nederlanders de komende tijd vaker hun sportkleding aantrekken.

‘Welkom in de buurt/Heemskerk-map

HEEMSKERK – In deze bijzondere tijd is er een aantal ‘Welkom in de buurt/Heemskerk’-mappen overhandigd aan nieuwe bewoners in de buurt, tot nu toe vooral in Boven de Baandert en in Acker tot Burcht. Maar vanaf nu zijn deze ‘Welkom in de buurt/Heemskerk’-mappen voor heel Heemskerk beschikbaar.

Luuk de Ruiter werkt aan ‘de grote stap’

HEEMSKERK – Op zijn tiende jaar deed hij al mee aan nationale en internationale motorwedstrijden. Maar op zijn twaalfde ging Luuk de Ruiter daadwerkelijk reizend de wereld rond. De talentvolle motorcoureur uit Heemskerk komt tegenwoordig uit in klasse IDM (Internationale Deutsche Meisterschaft) Supersport 300. Zijn ontwikkeling in zijn favoriete sport gaat echter door. Want Luuk wil een niveau hoger: de Superbike.