Heemstede: Startschot nieuwe afvalinzameling Merlenhoven

Wethouder Annelies van der Have (Duurzaamheid en afval) heeft op vrijdag 15 februari een billboard in Merlenhoven onthuld. Dit grote bord bij beide ingangen van de wijk attendeert op de start van de nieuwe manier van afval inzamelen in Merlenhoven.Naast GFT wordt hier vanaf 1 maart het PMD-afval (plastic, metaal (blik) …