Een mantelzorger helpen in Heiloo?

HEILOO – Stichting Trefpunt Heiloo is vanaf augustus weer op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten ter ontlasting van de mantelzorger, zogenaamde respijthulpen.

Sportakkoord voor de gemeente Heiloo – Uitkijkpost Media B.V.

HEILOO – Het college van Heiloo heeft het lokale sportakkoord ‘Heiloo beweegt’ voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen. Burgerparticipatie stond hierbij centraal.