Herinrichting Vennewatersweg uitgesteld

HEILOO – De planning voor de herinrichting van de Vennewatersweg verandert. De werkzaamheden schuiven door naar volgend jaar zomer. Twee ingediende beroepschriften bij de Raad van State gooiden roet in het eten.

Wetlands topnatuur, ook in Heiloo

HEILOO – Amsterdam Wetlands is het aaneengesloten polder- en veengebied tussen Amsterdam en Alkmaar waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland samen werken om 12.000 ha topnatuur te realiseren. Doel is om de mogelijkheden om deze natuur te bezoeken en ervaren te verbeteren en de vestiging van toekomstbestendige landbouwbedrijven te stimuleren. De komende jaren werken de vier terrein beherende organisaties aan concrete projecten.