Meer oog, tijd en geld voor verward gedrag

Soms gaat overlast verder dan een geschil over woekerende klimop die de muur of het dak van de buurman dreigt te vernielen. Of een ruzie over recht van overpad die goede bekenden langzaam verandert in tegenstanders die elkaars bloed wel kunnen drinken.