Vrijwilligers helpen padden veilig provinciale weg oversteken

Elk jaar, vanaf ongeveer februari tot april, trekken padden en andere amfibieën van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Ze moeten daar vaak drukke wegen voor oversteken. Zodra de schemering invalt trekken de padden erop uit. Omdat dat samenvalt met de spits, zetten vrijwilligers de …

Provincie kapt verkeersonveilige bomen in Houten, Nieuwegein en Bunnik

Vanaf woensdag 27 februari voert de provincie Utrecht kapwerkzaamheden uit langs de N409 en de N410. Het gaat daarbij voornamelijk om oude zieke essen die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Voor alle te kappen bomen worden later in het jaar nieuwe bomen teruggeplant.Bron: Provincie Utrecht nieuwsberichten

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen energieneutraal? Hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Provincies en gemeenten verdubbelen dit bedrag tot een totaal van 40 miljoen euro. De minister bekrachtigde …