Zwembad Sijsjesberg open op 2 juli

Zwembad Sijsjesberg is vanaf donderdag 2 juli weer (beperkt) open. Toegang tot het zwembad is alleen mogelijk met een vooraf gereserveerd kaartje. Er is dus geen kaartverkoop aan de kassa. Een kaartje reserveren kan via www.zwembadsijsjesberg.nl.Bron: Gemeente Huizen

Huizen – Getuigen gezocht van beroving

Op donderdag 25 juni 2020 kregen wij een melding dat een 73-jarige dame bij het uitlaten van haar hond om 10.10 uur was beroofd op de Berlagestraat in Huizen. De dader reed op een licht gekleurde scooter en wist de vrouw in het voorbijgaan te beroven van een persoonlijke bezitting.Bron: Politie

Spoedaanvraag 2 werkdagen

Vanaf 1 augustus kunt u bij een spoedaanvraag uw paspoort of identiteitskaart na twee werkdagen ophalen. Op dit moment is dat bij een spoedaanvraag na één werkdag.Bron: Gemeente Huizen

Kwaliteitsimpuls voor Zomerkade

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de integrale Kustvisie Huizen vastgesteld. Een visie die tot stand kwam door een uitgebreid participatietraject. Eerder dit jaar is de herinrichting van de Zomerkade door de gemeenteraad benoemd als prioriteit. Het college wil graag in september starten met de aanbesteding hiervoor. De focus ligtBron: …

Ecologisch bermbeheer – een nieuw maaibeleid

We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar ook door de bermen op een goede manier te beheren dragen we hieraan bij.Bron: Gemeente Huizen

Check of de klus geklaard kan worden zonder vergunning

Ook in Huizen wordt er in deze corona-tijd meer geklust dan gebruikelijk. Onze bouwinspecteurs zien de afgelopen maanden diverse nieuwe bouwwerken verschijnen. Voor veel van deze bouwwerken is een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning wordt regelmatig niet aangevraagd. Het bouwwerk is dan mogelijk illegaal aanwezig en moet verwijderd worden als legalisering achteraf niet

College stelt jaarrekening 2019 vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2019 van de gemeente Huizen vastgesteld. De accountant heeft in het concept verslag aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Op 25 juni wordt de jaarrekening behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijk met de behandelingBron: Gemeente Huizen