Gemeentelijke belastingen

Binnenkort ontvangt u de WOZ-waarde en de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van alle binnen de gemeentegrenzen liggende objecten (zoals woningen, winkels en bedrijven). Vervolgens maakt de gemeente die waarde in de vorm van een beschikking aan eigenaren en gebruikers bekend.Bron: Gemeente