Metamorfose voor stationsgebied Gouda

Het stationsgebied van station Gouda wordt weer het visitekaartje van de stad. Nieuwe fietsenstallingen zorgen dat het aantrekkelijk blijft om met de fiets naar het station te komen. Ook het busstation wordt vernieuwd.Bron: Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland wil met het Rijk eenduidige regels stikstof

Provincies gaan deze week met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan tafel voor eenduidige regelgeving rond stikstof. De huidige beleidsregels worden vooralsnog gehandhaafd en in mei 2020 geëvalueerd. Zuid-Holland heeft in gesprek met de boeren vandaag hen uitgenodigd en zal ook andere sectoren uitnodigen om hierover het gesprekBron: …