Bijenboom in Laren

Wethouder Ton Stam plantte samen met Johan Calis van de imkervereniging VBBN op 12 december 2018 een bijenboom. De boom, een winterlinde, is een cadeau van de imkervereniging aan Laren en geliefd bij de bijen.Bron: Gemeente Laren

Denkt u mee over ruimtelijk ontwerp en ambities Crailo?

Op het voormalige defensieterrein Crailo wordt een buurtschap voor wonen en werken gerealiseerd. Team C stelt een stedenbouwkundig plan, milieueffectrapportage en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op. Een ateliergroep gaat meedenken over het ruimtelijk ontwerp en het waarmaken van de duurzaamheidsambities. Bent u bewoner of omwonende van het Crailoterrein of …