Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt Leeuwarden toch haar gewenste treinaquaduct. Partijen willen meer geld vrijmaken voor weg en spoor in Noord-Nederland – Friesch Dagblad

Als schijn niet bedriegt, dan legt het kabinet toch 75 miljoen euro op tafel voor de vervanging van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden door een aquaduct. Daartoe riepen meerdere partijen in de Tweede Kamer maandag op tijdens een vergadering over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).