Succesvolle bijeenkomst vrijwilligerswerving – Het laatste nieuws uit … – Leiderdorps Weekblad

Veel organisaties in Leiderdorp kunnen functioneren dankzij de ondersteuning van vrijwilligers. Maar het blijkt steeds moeilijker om aan voldoende vrijwilligers te komen, zowel voor bestuursfuncties als voor helpende handen. Op woensdagavond 18 januari kwamen dertig vertegenwoordigers van verschillende organisaties die met vrijwilligers werken naar het gemeentehuis van Leiderdorp om over dit probleem na te denken en te zoeken naar oplossingen. De avond werd geleid door burgemeester Laila Driessen, die het vrijwilligerswerk een warm hart toedraag.