Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voortgezet

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’ besluiten 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.Bron: Provincie Zuid-Holland