In gesprek over de bereikbare stad van de toekomst

Gedeputeerde Floor Vermeulen was dinsdagavond 19 februari gastprogrammeur van SOZA Dinner Times. In gezelschap van mensen uit 20 organisaties als ProRail, de Fietsersbond, ANWB en de projectontwikkelaars MRPD en VORM dook hij in het thema De Bereikbare Stad van de Toekomst.Bron: Provincie Zuid-Holland

De winst van waterrijke natuur

De provincie Zuid-Holland krijgt meer groen in en om de stad. Provinciale Staten hebben dat 20 februari besloten. Investeren in een ‘groenblauwe’ leefomgeving draagt bij aan het vestigingsklimaat, de volksgezondheid en het herstel van de biodiversiteit. Bron: Provincie Zuid-Holland