Lever op tijd uw RechtmatigheidsOnderzoeksFormulier in

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Lingewaard ontvangt? Dan moet u maandelijks op tijd uw ROF (rechtmatigheidsonderzoeksformulier) inleveren. Wanneer wij uw ROF ontvangen voor 14 december 2018 dan wordt uw uitkering van de maand december betaald op 21 december. Dit is ruim voor de kerst.Bron: Gemeente Lingewaard