Geldgebrek noopt Lisse tot het maken van keuzes: ‘We stevenen af op de afgrond’ – Leidsch Dagblad

„Keuzes maken.” Deze woorden klonken bij de bespreking van de Kadernota door de gemeenteraad van Lisse donderdagavond geregeld. De financiële situatie in het bollendorp is nu eenmaal uitdagend te noemen. Voor de komende jaren vertoont de begroting een forse min en intussen zijn er met het recent afgesloten raadsakkoord nog wat wensen bijgekomen voor de komende jaren.

Mogelijk cameratoezicht bij afvalcontainers in Lisse in strijd tegen illegale plaatsingen – Leidsch Dagblad

Het liefst had een meerderheid van de Lissese gemeenteraad op korte termijn al camera’s laten plaatsen bij verschillende afvalcontainers in het dorp, maar juridisch gezien zitten daar de nodige haken en ogen aan. Burgemeester en wethouders gaan. nu eerst onderzoeken wat er al wordt gedaan om illegale plaatsingen bij de ondergrondse containers tegen te gaan en welke mogelijkheden er nog meer zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar cameratoezicht. In het najaar moet duidelijk zijn wat de meest effectieve aanpak is.