Gemeente wil IJsbaan verkopen aan SIJM – OKE Media | Lokale … – OKÉ FM

MAASDRIEL – Gemeente Maasdriel is eigenaar van de ondergrond van ijsbaan De Griend aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel. De gemeente wil de ijsbaan verkopen en ziet mogelijkheden voor één enkele gegadigde. De gemeente wil niet geconfronteerd worden met grote investeringen waarvoor te weinig draagvlak is. De gemeente wil daarom nu verkopen. Dit gezien de zeer geperkte kansen op langdurige vrieskou door veranderingen in het klimaat. De gemeente ziet één serieuze koper: Stichting IJsbaan Maasdriel (SIJM). Asfaltvloer De gemeente meent dat een potentiële koper alleen geïnteresseerd zal zijn in de aankoop van de IJsbaan als er een asfaltvloer voor multifunctioneel gebruik gerealiseerd kan worden én als het bijbehorende pand, nu eigendom van SIJM, kan worden gekocht. SIJM zal het bestaande pand echter niet verkopen, waardoor de gemeente meent dat alleen SIJM in aanmerking komt voor de aankoop van de IJsbaan. Folie Het vervangen van de folie op de ondergrond van de IJsbaan is voor de toekomst geen rendabele optie. Gemeente doet hierin daarom een bijdrage van 225.000 euro en koopt daarmee de verplichting aan SIJM af voor het vervangen van de folie. De kosten voor de koper zijn circa 500.000 euro voor de eerste fase (aanleggen asfalt). Voor de tweede fase resteert de aanleg van de automatische sproei-installatie met geleiderails, het opnieuw aansluiten van de baanverharding naar de kantine en langs de baan (gewijzigde hoogte) en het herplaatsen van zitgelegenheden (voor het aan- en uittrekken van schaatsen) langs de baan. Kosten: nog niet bekend. Voorwaarde Als voorwaarde voor betaling van de afkoopsom op de ondergrond van de IJsbaan staat in de koopovereenkomst dat deze bijdrage alleen besteed mag worden aan de realisatie van een asfaltvloer, die multifunctioneel gebruikt kan worden door andere verenigingen, stichtingen en initiatieven van inwoners van Maasdriel. De investering in de asfaltvloer dient uiterlijk 31-12-2024 gepleegd zijn. Wordt het voor genoemde datum niet aan voldaan, dan draait de Gemeente de verkoop en de afkoopbijdrage terug. Bovendien moet de huidige bestemming (dagrecreatie) gehandhaafd blijven. Partijen kunnen nog nog bezwaar maken tegen de voorgenomen verkoop tot 8-2-2023.