Collegevorming Montfoort rond | Al het nieuws uit Zenderstreek – Zenderstreek Nieuws

MONTFOORT • De afgelopen weken hebben Lokaal Montfoort, CDA, SGP en ChristenUnie gewerkt aan het opstellen van een raadsprogramma voor de komende vier jaar. Ook de andere partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren. De beoogde wethouders zijn door een extern bureau gescreend op integriteit en zijn benoembaar. Dit zal gebeuren tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 23 mei a.s.