Al meer dan 100 deelnemers Montfoort Vitaal Ommetjes app

Op 12 januari jl. heeft Montfoort Vitaal de Ommetjes-app gelanceerd voor omgeving. Inwoners van 9 buurten in Montfoort en Linschoten kunnen in de app zien welke ommetjes ze hebben gelopen. De Ommetjes-app is een initiatief van hoogleraar Erik Scherder en de Hersenstichting. Tien dagen na de lancering doen er alBron: Radio Stad …

Avondklok van kracht vanaf 23 januari 21.00 uur

Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Alle informatie over de avondklok vindt u op www.rijksoverheid.nl/avondklok. Waarom een avondklok? Dit is een zware… &…

Ontwikkeling van woningbouw aan de Jacob Barneveldstraat

Onlangs is de koop- realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van woningen aan de Jacob Barneveldstraat in Linschoten. Op het nu nog braakliggende perceel naast de Nieuwe Lindescote worden door Latei projectontwikkeling 17 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Eind 2020 heeft een selectieprocedure plaatsgevonden. Daaruit is het plan van… >> meerBron: Radio Stad Montfoort

Agenda raadsvergadering 1 februari 2021

Agenda  voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Montfoort, te  houden op 1 februari 2021, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt digitaal gehouden. Opening en mededelingen Vaststellen van de agenda Vragenhalfuur Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 december 2020 Ingekomen stukken… >> meerBron: Radio Stad Montfoort

Werkzaamheden Lange Linschoten

Dit jaar worden de werkzaamheden aan de Lange Linschoten vervolgd. De afgelopen maanden zijn de eerste kilometers beschoeiing, de oeverbescherming, langs de Lange Linschoten hersteld. Voordat er gestart kan worden met fase twee van de werkzaamheden, worden vanaf maandag 25 januari verschillende knotwilgen geknot, verwijderd, maar ook… >> meerBron: Radio …

Vaccinatie in Woerden vanaf februari

De GGD is in samenwerking met gemeente Woerden van plan vanaf 15 februari in Woerden te vaccineren tegen het coronavirus. Dit blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Woerden voor Democratie en Inwonersbelangen. Het college laat weten dat de GGD de leiding heeftBron: Radio …

Roemeniëmarkt gaat online

De Roemeniëmarkt Woerden is online bereikbaar nu alle winkels in de stad gesloten zijn. Op de website roemeniemarkt.nl zijn veel producten die in de winkel staan online te koop. De producten zijn via de site te betalen en kunnen op dinsdag of donderdag bezorgd worden. De goederen kunnen bekeken worden

Man geslagen na confrontatie inbrekers in Montfoort

Op maandag 11 januari rond 14.00 uur is er ingebroken in een woning aan de Havenstraat in Montfoort . Daarbij is een bewoner door een van de inbrekers met een koevoet op zijn arm geslagen. We hebben een signalement van de twee verdachten. Herkent u ze? In de woning aanBron: Radio Stad Montfoort

Grote behoefte onder ouderen aan culturele activiteiten

Lang Leve Kunst Fonds van start Vandaag lanceren het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dat hieraan grote behoefte is, blijkt uit onderzoek door RuigrokBron: Radio …