AIVD en MIVD stagneren bij invoering sleepwet

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD boeken geen vooruitgang bij de invoering van de zogenoemde sleepwet (officieel de Wiv). Toezichthouder CTIVD constateert dat sinds de vorige voortgangsrapportage in oktober de diensten nog onvoldoende invulling hebben gegeven aan de rechtsbescherming van burgers bij het verzamelen van grote hoeveelheden data.Volgens deBron: Nieuws….

Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg

Limburg vraagt € 20 miljoen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het rijk in de 3e tranche voor ´Regio Deals´ € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio hebben samenBron: Provincie

miljoenbomenplan werkt als olievlek

Het plan van de Provincie om ruim een miljoen extra bomen te planten – voor elke Limburger één – heeft de werking van een olievlek. Er is veel animo voor. Dat bleek gisteravond in Weert waar deputé Hubert Mackus sprak met ruim honderd burgers, ondernemers, boseigenaren, rentmeesters, wethouders en ambtenarenBron: Provincie

Fietsverlichtingsactie bij Universiteit Maastricht

Studenten in Maastricht kunnen donderdag 28 november – voor het maken van hun fietsverlichting – terecht bij de Universiteit van Maastricht. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan vrijwilligers van de ANWB en de politie Limburg klaar om de studenten te helpen. De fietsverlichtingsactie vindt plaats op Universiteitssingel 50 teBron: Provincie

Fietspad zonder grenzen tussen Lanaken en Maastricht

Vandaag is een nieuw fietspad geopend tussen Lanaken en Maastricht. Dit fietspad is 3,2 km lang en ligt tussen Smeermaas en Veldwezelt enerzijds en Malberg en Oud-Caberg anderzijds. De route doorkruist de landsgrens 7 keer. Dit is voor zover bekend uniek voor beide landen. Het nieuwe fietspad krijgt een rustplekBron: Provincie