Gemeente onderzoekt overnemen eigendom culturele centra Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN – Gemeente Gilze en Rijen gaat onderzoeken of zij eigenaar kan worden van culturele centra De Boodschap en De Schakel. De eigendomsoverdracht is een van de acties die de gemeente en de Stichting Samenwerkende Maatschappelijke en Culturele Organisaties (SMCO) kunnen nemen om de samenwerking te verbeteren.

Besluitenlijst week 46 – 2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 11 november 2019Verordening onroerend zaak belasting 2020Het college stelt aan de raad voor de verordeningen onroerend zaak belasting Oosterhout 2020 vast te stellen. De totale opbrengst is in de begroting met 1,4% verhoogd op basis van de vastgestelde perspectiefnota 2020. Dit wil niet zeggen dat de individueel te betalen …

Op 22 november 2019: Aanvraag van reisdocumenten niet mogelijk

Op vrijdag 22 november 2019 kunnen er geen identiteitsbewijzen/ reisdocumenten aangevraagd worden op het stadhuis. Dit vanwege de vervanging van het aanvraagstation voor reisdocumenten en de apparatuur voor het opnemen van vingerafdrukken. Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten kan uiteraard wel.

Afsluiting Bovensteweg op 16 en 17 november 2019

Op 16 en 17 november wordt de Bovensteweg, tussen de Statendamweg en Burgemeester Elkhuizenlaan, in twee richtingen afgesloten voor het verkeer. De afsluiting gebeurt vanwege werkzaamheden aan de lichtmasten en tunnelbak. Zo wordt de openbare verlichting langs de Bovensteweg vervangen door Led-verlichting en de masten geschilderd. In de tunnelbak worden nazorg werkzaamheden …