Opbrengst DJ’s in actie: 10.000 euro voor lokale ondernemers en verenigingen

MOLENSCHOT – De muziekmarathon DJ’s in actie van afgelopen weekend heeft ruim tienduizend euro opgebracht. Een twintigtal (oud-)DJ’s uit Gilze en Rijen zette zich 24 uur in voor een inzameling voor horeca, cultuur, of verenigingen. ,,Horeca kreeg veel bijval, maar eigenlijk was het gevoel van saamhorigheid de grote winnaar”, zegt organisator Coen van der Heijden van Gotcha.

COA begint dit voorjaar met herstel officierswoningen op azc Gilze

GILZE – Het COA begint dit voorjaar met het achterstallig onderhoud van de officierswoningen op asielzoekerscentrum Gilze. De gemeente wacht al twee jaar wat er gaat gebeuren met de woningen die COA wil afstoten. ,,Er zijn plannen maar wij hebben nog geen definitief besluit genomen”, zegt woordvoerder Anton Masteling.

De Warande wordt beter toegankelijk voor mensen met een beperking

OOSTERHOUT – Een afdak voor scootmobielen of een ondersteunende leuning in de douches. Zwembad De Warande in Oosterhout kan toegankelijker voor mensen met een beperking. De gemeente gaat er nu ook mee aan de slag. ,,Wij zijn er blij mee”, zegt Ton Schellekens van de Klankbordgroep Ongehinderd Oosterhout (KOO).