gmb-2024-214963 : Opmeer – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Melding ontvangen voor Lage Hoek te Opmeer (Toepassen van grond of baggerspecie) De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft op 18 april 2024 namens gemeente Opmeer een volledige melding ontvangen voor het project ‘Bermen aanvullen Lage Hoek’ aan Lage Hoek te Opmeer. Het gaat over de bermen aanvullen op de locatie Lage Hoek met grond van […]